Pinbacker ~ Premiéry ~ recenze
Tom McCarthy je v americkém kontextu ojedinělý tvůrce. Jeho snímky si i přes hvězdná obsazení zachovávají punc nezávislého filmu. Jinak tomu není ani v teď už oscarovém Spotlight: nabízí ale odosobněný exkurz do novinářského prostředí víc než jen dobře odvedené řemeslo?

Zaostřeno na Spotlightrecenze napsal

Lukáš Červený

dne 16/4/2016

Uprostřed filmu stojí pevně uchopená událost: postupné rozuzlování případu bostonských katolických kněží, kteří v průběhu desetiletí znásilňovali děti a nebyli za to veřejně stíháni. V prostředí deníku Boston Globe se hned po několika minutách cítíme jako doma. Atmosféra houstne, případy obětí se zamotávají i vyjasňují, sledujeme vyvíjející se vztahy redaktorů – film získává vyrovnané tempo.
Seacia Pavao - © 2015 - Open Road Films

V celé stopáži pak není moment, kdy by Spotlight slevil ze svého cílení na hodnověrnost. Skoro jako kdyby se McCarthy sám stal investigativním režisérem, který pečlivě a objektivně zkoumá daný případ. Hercům v čele se skvělým Markem Ruffalem tak nezbývá než předvádět kopie svých reálných protějšků. Redaktoři odkrývají špínu a hnus, velké emoce se ale nekonají a všechno do sebe hladce zapadne. Ten kdo čeká dramatické zvraty, z kina nejspíš odejde rozčarován a neuspokojen, film jde totiž svéráznou cestou, která se zábavnosti cíleně vyhýbá.
Nadhled, který McCarthy vytváří, ale pro svou nekompromisnost nenabízí silnější dojem. Jeho Spotlight je tedy doslova  bodovým reflektorem, který si posvítil na historickou událost a bez nafukování ji představil v celé její šíři. Žádná z postav nedostane prostor větší, než ty ostatní a objedeme se i bez "We did it!" závěru; život v redakci Boston Globe zkrátka jede dál. Divák tak dostává sympatickou facku od reality, která si emoční přesah nenárokuje a jen předkládá svou událost.

Hodnocení zbytku redakce: