Pinbacker ~ FREM
Hypermarket Film

FREM

Hypermarket Film
FREM
Česká republika, Slovensko, 2019
dokumentární 73'
česká premiéra 17/6/2021 – Doc-Air

Český distributor
Doc-Air

Zápletka
„Frem“ je slovo, které nic neznamená; slovo, které pouze cosi připomíná. Jeho nejbližší etymologickou konotací je staroanglické slovo „fremd“ znamenající cizí. Při pokusu vytvořit univerzální umělou inteligenci se nevyhneme antropomorfickému uvažování, protože nemůžeme překročit hranice vlastní mysli. Film FREM je pokusem dostat se za tyto hranice; pokusem vytvořit neantropomorfický film. Je to audiovizuální rekviem za druh Homo sapiens.

trailer 1