P

MFDF Ji.hlava

Událost, která dnes nese název Mezinárodní festival dokumentárních filmů Ji.hlava, se zrodila v hlavách několika studentů jihlavského gymnázia v roce 1997. Jelikož nezůstalo jen u slov, začaly se od té doby do Jihlavy každý podzim sjíždět nejprve desítky, posléze stovky a nyní již tisíce diváků, režisérů, umělců, producentů, filmových odborníků i novinářů – přátel a milovníků dokumentární kinematografie, aby mohli společně několik dnů myslet filmem. Nyní, o 20 let později, můžeme hrdě prohlásit, že se tato slavnost autorského dokumentárního filmu stala již dávno největší událostí svého druhu ve střední a východní Evropě.

V podstatě každý rok existence festivalu přicházeli jeho pořadatelé, v jejichž čele stojí od počátku Marek Hovorka, s novinkami rozšiřujícími dokumentární zkušenosti a prožitky jak diváků samotných, tak tvůrců a producentů stojících na straně druhé. Obě strany této doku.rovnice se ale snažíme co nejvíce sblížit tak, aby její výsledek nabýval vždy jen kladných hodnot. V roce 2000 byla poprvé udělena cena nejlepšímu českému dokumentu v sekci Česká radost, kterou v nadcházejících letech doplnila ocenění za nejlepší dokumentární snímek ze střední a východní Evropy v sekci Mezi moři a nejlepší světový dokument – dílo svrchované – Opus Bonum. Dnes tvoří páteř festivalu 7 soutěžních sekcí: Ji.hlava uděluje také ceny za nejlepší debutový snímek v sekci První světla, nejlepší krátký dokument v sekci Krátká radost a neupírá pozornost ani vyhraněné podobě dokumentárního filmu v jeho experimentální rovině ve světové soutěži Fascinace a její české obdobě Exprmntl.cz.

Jihlava
Ji.hlava ale také věnuje důkladnou péči filmovým profesionálům, protože před první projekcí musí každý film urazit dlouhou cestu a překonat množství překážek. Už šestnáctým rokem je tak důležitou součástí ji.hlavského festivalu Ji.hlava Industry Program určený právě filmovým profesionálům. Projekt Emerging Producers představuje nastupující generaci evropských producentů. Inspirační fórum je platformou pro setkávání s výraznými osobnostmi a hledání nových témat a pohledů na současnost. Festival Identity propojuje festivalové pořadatele a dramaturgy ze všech částí světa a trh East Silver, pořádaný Institutem dokumentárního filmu ve spolupráci s MFDF Ji.hlava, nabízí přehled nejnovější tvorby zemí střední a východní Evropy. Význam experimentálního filmu ve festivalovém programu podtrhuje Konference Fascinacepředstavující možnosti distribuce experimentálních snímků napříč kontinenty. Kromě toho každoročně zveme na MFF do Karlových Varů na panel Docu Talents tvůrce ze střední a východní Evropy a dáváme jim možnost zde vůbec poprvé představit svá dokončovaná díla.

Ovšem nejen festivalem živa je Ji.hlava. Ozvěny Ji.hlavy se každým rokem hlásí z nejrůznějších koutů Evropy, dokumentární radost přinášíme na konci léta pražským i jihlavským divákům při projekcích Živého kina. Kritickou reflexi dokumentárnímu filmu poskytuje tištěné i online periodikum dok.revue a rovinu hloubavého přemýšlení o kinematografii nejen dokumentární doplňuje množství odborné literatury, jejíž vydání festival inicioval. MFDF Ji.hlava také stál u zrodu Centra dokumentárního filmu v Jihlavě, prostoru pro soustředěné zkoumání i rozbíhavé objevování dokumentární kinematografie v několika úrovních současně – od vzdělávání přes knihovnu a videotéku až po výzkum.

Ročníky

Tue
Oct
26
Sun
Oct
31

25 Ji.hlava

Očitý svědek
Síla

Fri
Oct
30
Sat
Nov
7

24 Ji.hlava

Nová šichta
Vlci na hranicích

Thu
Oct
24
Tue
Oct
29

23 Ji.hlava

Země medu
Neznámý člověk
Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie
Kiruna - překrásný nový svět

Thu
Oct
25
Tue
Oct
30

22 Ji.hlava

Moje babička z Marsu
Pasažéři
TIMEBOX
Central Bus Station

Uvedené snímky