Pinbacker ~ Jafar Panahi

Jafar Panahi, 61
☀ Pondělí, 11. červenec 1960

, , a