Pinbacker ~ Julian Richings

Julian Richings, 61
☀ So, 8. září 1956